اعضای تیم

تیم ما

علی مهرکیش

موسس مدرسه کسب و کار فردوسی

مصطفی مکارم

طراح مدل مدرسه کسب و کار

مریم پوراکبر

مدیر آکادمی کسب و کار فردوسی

سجاد پورکیان

مدیر محتوایی

عطا عربشاهی

مدیر اجرایی

ندا هنر دوست

کارشناس تحقیق و توسعه (R&D)

مرضیه ایزدپناه

مسئول تیم فنی و تولید محتوا

منتور ها و مربیان

دکتر ملیحه فرامرزی

پشتیبان آموزشی دوره های ایده پروری

دکتر رضا صمدی

کارشناس حوزه مشاوره نوجوان

امید طلوع

مدرس تندخوانی و مربی دوره افزایش عملکرد

ابوالفضل اکبری

گوینده رادیو و کارشناس حوزه سخنوری

رضا دست پروری

منتور و مربی حوزه تئاتر و ارتباط اثربخش

فاطمه برات زاده

گوینده رادیو و مربی سخنوری