زمانبندی کمپ سفر به درون (پسران)

جزئیات کمپ
1. ماسک و لوازم بهداشتی مورد نیازتان فراموش نشود !
2. کاغذ و خودکار به همراه خود داشته باشید.
3. اگر دارویی مصرف می‌کنید حتما آن را به همراه داشته باشید.
4. برای شما پذیرایی و میان وعده بین هر کلاس در نظر گرفته شده است. اگر میان وعده خاصی مدنظر دارید به همراه خود بیاورید.
5. برای هر فرد یک بسته آزمون شناخت فردی در نظر گرفته شده است که توضیحات لازمه درباره آزمون ” استعدادپایه ” در کمپ داده خواهد شد. بعد از کمپ، سامانه آزمون برای شما باز میشود و شما میتوانید بصورت آنلاین آزمون خود را بدهید.
6. ساعت شروع کمپ 8:00 الی 8:30 صبح، زمان پذیرش (گرفتن آیدی کارت شخصی) میباشد، لطفا به موقع و در تایم مشخص شده حضور پیدا کنید.
7. زمان پایان کمپ، ساعت 17 میباشد.
8. آدرس : مشهد ، بولوار کوثر ، انتهای بولوار کوثر ، میدان پژوهش ، کارخانه نوآوری مشهد