فیلم های المپیاد کارآفرینی

کارگاه مجازی المپیاد کارآفرینی

ورود به سامانه

دانش‌آموزان عزیز مهلت استفاده از ویدئوهای تکمیلی مرحله اول المپیاد تفکر و کارآفرینی به اتمام رسیده است.

بزودی در مرحله دوم المپیاد با سری آموزش‌های جدید در کنار شما خواهیم بود.