زمانبندی کمپ سفر به درون(دختران)

جزئیات کمپ
1. ماسک و لوازم بهداشتی مورد نیازتان فراموش نشود !
2. لطفا با پوشش مناسب (مقنعه و لباس مناسب) وارد کمپ شوید.
3. حتما یک تلفن همراه هوشمند برای آزمون به صورت آنلاین به همراه داشته باشید.

۴. اگر دارویی مصرف می‌کنید حتما آن را به همراه داشته باشید.
۵. برای شما پذیرایی و میان وعده بین هر کلاس در نظر گرفته شده است. اگر میان وعده خاصی مدنظر دارید به همراه خود بیاورید.
6. شماره تماس09017188441