یک سوم طلایی ارزشمند زندگیتان

هشتمین همایش یک سوم طلایی زندگی با معرفی مشاغل و رشته تجربی در آکادمی نوآوری و کار آفرینی فردوسی در مشهد برگزار شد.
مدرسه کسب و کار فردوسی هشتمین همایش یک سوم طلایی زندگی با معرفی مشاغل و رشته تجربی سه شنبه 17 بهمن ماه در در آکادمی نوآوری و کار آفرینی فردوسی در مشهد برگزار کرد. در این همایش که از سری همایش های یک سوم طلایی زندگی است ابتدا آقای مهندس اکبری مدیز آکادمی نوآوری و کارآفرینی فردوسی ضمن خوشآمد گویی و معرفی مدرسه کسب و کار فردوسی توضیح مختصری در خصوص سری همایش های یک سوم طلایی زندگی با هدف معرفی مشاغل رشته های گوناگون پرداختند و به لزوم اهمیت این همایش ها تاکید کردند.
در ادامه ایشان در خصوص معرفی زمان یک سوم طلایی زندگی هر فرد و تفاوت افراد موفق و نا موفق و عادت هایشان پرداختند. ایشان خاطر نشان کردند که انتخاب های خوب پیش زمینه عادات خوب است. همچنین در ادامه صحبت هایشان از اولیای دانش آموزان خواستند تا با مشارکت دادن دانش آموزان در امور مختلف و ارزش نهادن به آن ها در رسیدن به اهداف متعالی شان آن هارا راهنمایی کنند..

سپس خانم دکتر صرافان و فارغ التحصیل دکتری حرفه ای دامپزشکی به معرفی رشته تحصیلی علوم تجربی در دوران دبیرستان و پس از آن به معرفی رشته دانشگاهی خود پرداختند.
ایشان همچنین فراز و نشیبهای رشته تحصیلی خود را باز گو کردند و خاطر نشان کردند که یکی از عوامل مهم در انتخاب رشته دامپزشکی علاقه مندی دانش آموزان به تعامل با حیوانات است. هم چنین ایشان در خصوص گرایش های مخنلف رشته دامپزشکی و بازار کار هریک به تفصیل صحبت کردند. دکتر صرافان در پایان به سوالات حضار در خصوص این رشته پاسخ دادند.
بدین ترتیب هشتمین همایش یک سوم طلایی با گرفتن عکس دسته جمعی حضار در سالن همایش آکادمی نوآوری و کار آفرینی فردوسی پایان پذیرفت.

Share: