برگزاری جلسه پرونده رشد مدرسه تابستانه 96

پرونده مدرسه تابستانه کسب و کار فردوسی در سال 96 با برگزاری جلسه ارائه پرونده رشد دانش آموزان به اولیای آن ها در 22 مهرماه بسته شد.
در این جلسه که با حضور اولیای دانش آموزان ،اساتید مدرسه کسب و کار و منتورهای هر دانش آموز برگزار شد، پرونده رشد هر دانش آموز شامل تستهای گوناگون در حوزه های سنجش شخصیت شناسی، تمرکز و توجه، خلاقیت، افزایش عملکرد، تاب آوری و… که در طی تابستان 96 از دانش آموزان اخذ شده است، می باشد. همچنین در این پرونده گزارش هر رصدگر و منتوریی مبنی بر توانایی ها، حالات رفتاری و عملکرد دانش آموزان در طی برگزاری دوره تابستانه مدرسه آمده است که تحویل اولیای هر دانش آموز می گردد.
این جلسه فرصت مناسبی بود تا اولیا بتوانند از نزدیک با اساتید و منتورهای فرزندان خود در ارتباط باشند و از جزئیات روند رشد دانش آموز خود اطلاع پیدا کنند و نیز با ازائه نظرات خود امکان مقایسه پیشرفت فرزند خود را در آینده فراهم آورند.

Share: