برگزاری دومین مسابقه نقشه گنج در دانشگاه فردوسی

مدرسه کسب و کار فردوسی دومین دوره مسابقه نقشه گنج را در دانشگاه فردوسی برگزار نمود.

این مسابقه با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد و دبیرستان های دوره اول و دوم نصر با حضور دانش آموزان در تاریخ 29 آذر ماه 95 درپردیس دانشگاه فردوسی برگزار شد. این مسابقه با هدف تقویت کارگروهی در دانش آموزان و افزایش خلاقیت آنان برگزار گردید.

دانش آموزان شرکت کننده در این مسابقه که از دانش آموزان دوره اول و دوم متوسطه دبیرستان نصر بودند در قالب 5 تیم 5 نفره در مسیر های پیش بینی شده متفاوت به رقابت با یکدیگر پرداختند. در پایان هر گروه از دانش آموزان که سریع تر از سایر گروه ها به هدف نهایی مسابقه رسیدند برنده های دوره دوم مسابقه نقشه گنج مدرسه کسب و کار فردوسی شدند.

Share: