تست خلاقیت تورنس

هيچ راهي براي تقويت مستقيم خلاقيت وجود ندارد! تنها مي‌توان از طريق فرايند‌هاي مربوط به نحوه تصميم‌گيري و عبور از مراحل حل يک مسئله، ميزان خلاقيت يک‌نفر را مشخص کرد. در اين تست هم مشخص مي‌شود که شما چگونه اين مراحل گوناگون را در ذهنتان مديريت مي‌کنيد؛ يعني سوال‌هاي مختلفي در زمينه مرحله درک صورت مسئله،‌ مرحله ارائه پيشنهادها، مرحله تصميم‌گيري، مرحله اجرا و… وجود دارد که توانايي شما را در اين زمينه محک مي‌زند.
اين آزمون 60 سؤال است که هر سؤال، 3گزينه يا پاسخ دارد. شما بايد هر سؤال را به دقت بخوانيد و گزينه مورد نظر خود را با يک علامت تيک مشخص کنيد، هرقدر با خود صادق‌تر باشيد، نتيجه تست‌تان دقيق‌تر خواهد بود.
يکي از مشهورترين تست‌هاي سنجش خلاقيت، آزمون سنجش تورنس است که 60 سؤال دارد. البته اين آزمون، خطاهايي هم دارد ولي در حال حاضر يکي از معتبرترين تست‌هايي است که مي‌توانيد با آن به شناخت دقيق‌تري از خود برسيد.