اولین دوره مسابقات دانش آموزی نقشه گنج

اولین دوره مسابقات دانش آموزی نقشه گنج توسط مدرسه کسب و کار فردوسی ۲شنبه ۴ تیر ۱۳۹۵ در سطح دختران و ۳شنبه ۵تیر ۱۳۹۵ در سطح پسران در محوطه پردیس دانشگاه فردوسی برگزار گردید.
این مسابقه با هدف تقویت کارگروهی در دانش آموزان و افزایش خلاقیت آنان برگزار شد. دانش آموزان شرکت کننده در این مسابقه در قالب تیم های ۴ و ۵ نفره در مسیر های پیش بینی شده متفاوت به رقابت با یکدیگر پرداختند. در پایان هر گروه از دانش آموزان که سریع تر از سایر گروه ها به هدف نهایی مسابقه برسند برنده مسابقه نقشه گنج خواهند شد.

,
Share: