اولین دوره مسابقات دانش آموزی سخنوری

مدیر شتابدهنده کسب و کار فردوسی افزود: این مسابقه که با موضوع چشم انداز ۳۰ تا ۴۰ سالگی دانش آموزان اجرا می گردد به نوعی اختتامیه اولین دوره مدرسه کسب و کار دانش آموزی در مشهد مقدس بود که با مشارکت مرکز رشد دانشگاه فردوسی و سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد اجرایی گردیده است.
لازم به ذکر است دومین دوره این مدرسه در دو گروه دانشجویی و دانش آموزی در تیر ماه آغاز به کار خواهد کرد.

, , ,
Share: